Iweta Dzierzgowska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział dolnośląski we Wrocławiu.
Wieloletnie doświadczenie zdobywała współpracując z jedną z wałbrzyskich kancelarii doradztwa podatkowego, gdzie zajmowała się obsługą prawno-podatkową zarówno podmiotów gospodarczych, jak też osób indywidualnych. Umiejętności doskonalone od 1996 roku zostały potwierdzone certyfikatem Ministra Finansów nr 16905/2007.
Jest partnerem Europejskiego Centrum Podatkowego Sp. z o.o. we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje w zakresie zwrotu podatku z pracy za granicą, świadczeń rodzinnych za granicą, dodatku z ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. Specjalizuje się w rozliczaniu wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (w tym: transakcji zakupu paliwa, opłat drogowych, wynajmu środków transportu). Pośredniczy w rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT) od przewozu osób poza terytorium Polski – Niemcy.
Uczestniczyła m. in. w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.
Jej praktyka zawodowa obejmuje bieżącą obsługę prawno-księgową firm i podmiotów indywidualnych oraz reprezentowanie klientów przed organami ZUS i podatkowymi.

Jest szkoleniowcem i konsultantem. 

Iweta Dzierzgowska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział dolnośląski we Wrocławiu.
Wieloletnie doświadczenie zdobywała współpracując z jedną z wałbrzyskich kancelarii doradztwa podatkowego, gdzie zajmowała się obsługą prawno-podatkową zarówno podmiotów gospodarczych, jak też osób indywidualnych. Umiejętności doskonalone od 1996 roku zostały potwierdzone certyfikatem Ministra Finansów nr 16905/2007.
Jest partnerem Europejskiego Centrum Podatkowego Sp. z o.o. we Wrocławiu. Z Kancelarią współpracuje w zakresie zwrotu podatku z pracy za granicą, świadczeń rodzinnych za granicą, dodatku z ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. Specjalizuje się w rozliczaniu wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (w tym: transakcji zakupu paliwa, opłat drogowych, wynajmu środków transportu). Pośredniczy w rozliczeniach podatku od towarów i usług (VAT) od przewozu osób poza terytorium Polski – Niemcy.
Uczestniczyła m. in. w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.
Jej praktyka zawodowa obejmuje bieżącą obsługę prawno-księgową firm i podmiotów indywidualnych oraz reprezentowanie klientów przed organami ZUS i podatkowymi.

Jest szkoleniowcem i konsultantem.